• stock-photo-8728801-business-report

  Home

  Wanneer u een ontslagbrief om bedrijfseconomische redenen heeft ontvangen is het noodzakelijk dat u hier spoedig verweer tegen voert. Zo behoudt u de kans dat u uw baan terugkrijgt. Onze ervaren juristen bieden graag hulp en advies bij het opstellen van een goed verweer. Het recht op een WW-uitkering vervalt namelijk als u geen verweerbrief opstelt.

Voor wie

Wij bieden juridische hulp aan werknemers voor wie door hun werkgever een ontslagvergunning is aangevraagd. Doordat uw werkgever een schriftelijke aanvraag heeft ingediend bij het UWV is een ontslagprocedure ingang gezet.

Statistiek

‘‘ Uw recht op een
uitkering verloopt als u
geen verweer tegen
uw ontslag voert.’’

Een UWV ontslag procedure

Een UWV ontslag procedure

Een ontslag procedure wordt in gang gezet, omdat uw werkgever een schriftelijke aanvraag voor een ontslagvergunning voor u heeft ingediend bij het UWV. Als deze aanvraag volledig is ingediend krijgt u als werknemer de gelegenheid om binnen twee weken een verweerschrift tegen uw ontslag in te dienen.

 

Voorgelegd aan de Ontslagadviescommissie

Het komt voor dat er een tweede ronde van hoor en wederhoor plaatsvindt. Hierna worden alle stukken die het UWV in bezit heeft voor advies aan de Ontslagadviescommissie voorgelegd. Deze commissie geeft in een advies aan of er toestemming moet worden gegeven voor uw ontslag of dit moet worden afgewezen.

Beoordeling van uw ontslagaanvraag

In het advies worden de criteria genoemd waaraan het UWV uw ontslagaanvraag moet toetsen. Beoordeeld worden de reden(en) van ontslag, waarom de keuze net op u is gevallen, welke inspanningen door uw werkgever zijn gedaan om u te herplaatsen en uw argumentatie waarom u vindt dat u moet blijven.

 

Gemotiveerde beslissing van UWV

Vervolgens wordt er aan de hand van het advies van de ontslagadviescommissie door het UWV een gemotiveerde beslissing genomen. In de motivering staan de reden(en) benoemd voor het gevraagde ontslag, een samenvatting van uw verweer en de afweging die het UWV heeft gemaakt tussen de belangen van u en uw werkgever om tot een beslissing te komen.

 

‘‘ Vul het contactformulier in,
u ontvangt dan spoedig advies van ons op welke manier u het beste verweer kan voeren.’’

Referenties

Lees onderstaand de ervaringen van een aantal personen die reeds juridisch advies van HulpbijUWVontslag hebben ontvangen.

 • Stefan Veenema

  WW-Uitkering

  ” Ondanks het prettige advies heb ik helaas mijn baan niet mogen behouden, maar een WW-uitkering krijg ik wel.”

 • Richard van den Bomen

  WW-Uitkering

  “Deze juristen hebben veel ervaring en goede tips voor je verweer!”

 • Peter Barends

  WW-Uitkering

  “Naar aanleiding van de analyse heb ik mijn verweer laten voeren. Hierdoor ontvang ik nu nog steeds mijn WW.”

 • Maaike de Jong

  Baan behouden

  “Dankzij de juristen van Hulp bij UWV ontslag ben ik uiteindelijk mijn baan niet kwijtgeraakt. Nogmaals bedankt!”

‘‘Houd rekening met de

gestelde termijn waarbinnen

het UWV uw verweer

moet hebben ontvangen.’’

 

Tarieven

 • Stap 1 : Gratis Analyse

  Gratis
  • Analyse van de ontslagaanvraag van uw werkgever
 • Stap 2 : Beoordelen positie

  € 265,-
  Incl. btw
  • Schriftelijk advies
  • Telefonisch consult met arbeidsjurist over advies en mogelijke vervolgstappen
 • Stap 3 : Eerste bezwaarschrift

  € 465,-
  Incl. btw
  • Opstellen van het bezwaarschrift
 • Optioneel : Tweede bezwaarschrift

  € 170,-
  Incl. btw
  • Indien gevraagd wordt om een tweede bezwaarschrift.
  • Opstellen van een tweede bezwaarschrift.

‘‘ Tegen de beslissing van
het UWV kan geen beroep
worden gemaakt, u heeft
alleen uw verweer.’’

Blogberichten

'

Uw naam (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Onderstaand kunt u uw situatie in het kort uitleggen

contact formulier

Wanneer u uw gegevens achterlaat dan nemen wij spoedig contact met u op.

HulpbijUWVontslag
Meander 251
6525 MC Arnhem